VÅR MYGGBESKYTTER

EN ANSVARLIG MYGGBESKYTTELSESTEKNOLOGI
SOM RESPEKTERER ØKO-SYSTEMET

Vi gjør deg usynlig for myggen, uten sprøytemidler eller kjemikalier.

Det er mange myggløsninger, men de er potensielt ikke uten konsekvenser for din helse og for miljøet… Yale Universitys John Carlson-team og Nashville University’s Laurence Zwiebel har påvist at mygg er spesielt følsomme for komponentene i menneskelig lukt, CO2 og varme.
Published in final edited form as: Nature. 2010 March 4; 464(7285): 66–71. doi:10.1038/nature08834.
Shu-Ye Jiang, Ali Ma and Srinivasan Ramachandran * Temasek Life Sciences Laboratory, 1 Research Link, National University of Singapore, Singapore 117604, Singapore; shuye@tll.org.sg (S.-Y.J.); zhigang@tll.org.sg (A.M.) * Correspondence: sri@tll.org.sg; Tel.: +65-6872-7480
Vår ioniseringsteknologi er som dielektriske barrierer. I motsetning til mange andre myggkontrollmetoder på markedet, bruker teknologien ingen forbruksvarer og produserer ikke kjemiske restprodukter. En elektrode blir utsatt for en høy elektrisk spenning som produserer kontrollerte dielektriske barriereutladninger som ved å virke på komponentene i den omgivende luften skaper et kaldt plasma av ioner. Anionene og de frie radikaler produserer dermed ødeleggelse av lukten fra mennesker og kommer til å forstyrre luktorganene i myggen og desorientere dem … Vi er ikke lenger et mål for myggen og vi er effektivt beskyttet mot myggstikk, uten kjemikalier eller sprøytemidler.

TESTET I LABORATORIUM OG I NATURMILJØ For å validere og verifisere effektiviteten av vår myggteknologi, utførte vi en serie laboratorietester. Testen som vurderes kalles "bur"-testen. Denne testen er definert av Verdens helseorganisasjon (WHO) og er referansen for å måle effektiviteten av myggmidler. TESTET I NATUREN TESTET I LABORATORIUM EFFEKTIV OG INOFFENSIV

En miljøvennlig teknologi som både er trygg for oss og for myggen.

I næringskjeden spises mygglarver av fisk, og amfibier og voksne mygg blir spist av fugler, flaggermus, øgler osv… Kunne disse dyrene overleve uten mygg? Alle opinioner mener at om myggen skulle forsvinne så ville det ikke være uten negative konsekvenser for en rekke fugler og flaggermus. Mygg er en del av et matnett, det vil si dvs. en gruppe dyr som er knyttet til andre, forklarer Jacques Blondel, økolog og forskningsdirektør ved CNRS.

ALLE VÅRE PRODUKTER ER SERTIFISERT CE - RoHS - REACH - CB - Scheme - PSE - FCC (US) FAQ MOSKITOFREE