VÅR MYGGSKYDDARE

EN ANNORLUNDA  MYGGSKYDDSTEKNOLOGI
SOM RESPEKTERAR EKOSYSTEMET

Vi gör dig osynlig för myggen, utan insektsmedel eller kemikalier.

Det finns många anti-mygg lösningar, men de är potentiellt inte utan konsekvenser för vår hälsa och för miljön. Yales Universitets John Carlsson och Nashvilles Universitets Laurence Zwiebel har påvisat att myggor är speciellt känsliga för komponenterna mänsklig lukt , koldioxid och värme.
Published in final edited form as: Nature. 2010 March 4; 464(7285): 66–71. doi:10.1038/nature08834.
Shu-Ye Jiang, Ali Ma and Srinivasan Ramachandran * Temasek Life Sciences Laboratory, 1 Research Link, National University of Singapore, Singapore 117604, Singapore; shuye@tll.org.sg (S.-Y.J.); zhigang@tll.org.sg (A.M.) * Correspondence: sri@tll.org.sg; Tel.: +65-6872-7480
Vår joniseringsteknik är som dielektriska barriärer. Olikt många andra myggkontrollmetoder på marknaden, använder vår teknologi inga tilläggsprodukter / förbrukningsvaror och genererar inga kemiska restprodukter. En elektrod utsätts för hög elektrisk spänning, som producerar kontrollerade dielektriska barriärurladdningar som genom att verka på komponenterna i den omgivande luften, skapar en kall plasma av joner. Anjoner (negativt laddade joner) och de fria radikalerna gör sålunda att lukten som utsöndras av människorna, neutraliseras och stör myggornas luktorgan och desorienterar dem. Vi är inte längre ett mål för myggorna och vi är effektivt skyddade från stick, utan kemikalier eller bekämpningsmedel.

TESTAD I LABORATORIUM OCH I NATURLIG MILJÖ För att bekräfta effektiviteten hos vår anti-myggteknologi utförde vi en serie av laboratorietester. Testen ifråga är den så kallade Box-testen. Denna test har definierats av Världshälsoorganisationen (WHO) och är referensen för att mäta effektiviteten hos myggmedel. Många tester har även genomförts i naturlig miljö.Vi har även kollat och utvärderat effektiviteten av vår teknologi som innovativ och harmlöst myggskydd, utan kemikalier eller bekämpningsmedel. TESTAD I NATUREN TESTAD I LABORATORIUM EFFEKTIV OCH HARMLÖS

En miljövänlig teknologi som är säker för både oss och myggen.

I näringskedjan äts mygglarver av fisk och amfibier, vuxna mygg äts av fåglar, fladdermöss, ödlor osv. Kan dessa djur överleva utan mygg? Alla opinioner anser att myggens  försvinnande inte skulle vara utan / skulle medföra negative konsekvenser för ett antal fåglar och fladdermöss. Myggorna är en del av en matwebb, dvs. en grupp djur som kopplas till andra, förklarar Jacques Blondel, ekolog och forskningdirektör hos CNRS.

ALLA VÅRA PRODUKTER ÄR CERTIFIERADE CE - RoHS - REACH - CB - Scheme - PSE - FCC (US) FAQ MOSKITOFREE