FAQ - MOSKITOFREE MYGGAVVISARE

VILL DU VETA MER OM MYGGOR OCH VÅRA MYGGLÖSNINGAR? VI SVARAR PÅ ERA FRÅGOR.

MYGGOR OCH MYGGSKYDD

Varför bits myggen?
Av de 3500 myggarterna, bits endast 200. Endast honorna bits för att få protein för att utveckla deras ägg; detta protein finner dom i blodet hos deras offer vanligast hos ryggradsdjur (fåglar däggdjur ….) och speciellt människor.
Varför är mygg bärare av sjukdomar?
När myggan biter, suger den blod av “sin värd”, samtidigt tar den med sig eventuella sjukdomar eller parasiter. Så när den biter en annan “värd” kan den smittade myggan öveföra virus eller parasiter till denna “värd”.
Vet vi vad som attraherar myggorna?
Vad vi vet med säkerhet är att värmen från männskliga kroppar attraherar myggen (30-37 grader) temperaturer idealistisk för mygg. Myggen upptäcker sina mål genom lukt och sitt luktorgan och kan upptäcka lukt på mer än 10 meters avstånd. Tillsammans med koldioxiden kan den bli attaraherad genom  närvaron av fettsyror som butyriksyra , mjölksyra eller andra substanser som luktar ammoniak, de utsöndras genom andningen och porer I huden. Andra lukter som attraherar är urin, särskilt den som innerhåller östrogen för kvinnor i mitten av deras menstrationscykel.
Är konventionella myggskydd säker för din hälsa?
Så klart kan du hitta många antimygg lösningar tillgängliga på marknaden, men några lösningar använder kemikalier som inte är neutrala som DEET.  DEET är inte rekommenderad för gravida kvinnor och barn, har nämnts i studier och pekats ut som möjlig giftighet, det kan behöva undersökas vidare enligt forskare, speciellt i kombination med insektsmedel.
Är alla naturliga myggskydd effektiva?
“60 miljoner konsumenter” enligt en fransk tidskrift (Råd & Rön), pekade ut för ett tag sedan ett antal anti-mygg produkter på marknaden som inte har visat sin duglighet genom testerna, liksom nya alternativer som  Iphone appar,  har dessa inte visat sin vetenskapliga trovärdighet hittills.

TEKNOLOGI

Hur fungerar Moskitofree teknologin?
Vi har varit intresserade av flera kliniska studier som visar attraktion av myggor av en illaluktande molekyl. John Carlsons team vid Yale University och Laurence Zwiebels team vid Nashville University påvisat att myggor är särskilt känsliga för komponenter av mänsklig lukt. Med utgång från dessa studier är det därför möjligt att utforma en produkt som kommer att hämma myggens luktreceptorer som deltar i lokalisering av mänskliga lukter, och därför skydda människor från myggor. Från detta publicerade arbete, har vi utformat en innovativ produkt som hämmar luktreceptorerna som myggen har, i lokalisering av luktmolekyler som utsöndras av människor och skyddar oss därför i total säkerhet genom att göra oss helt osynliga för myggor.
Är Moskitofree produkterna farliga för barn?
I luften är negativa joner (i motsats till deras namn) fördelaktiga för vår kropp. Vår teknik är därför säker för barn, gravida kvinnor, vilda djur och växter.
Dödar Moskitofree-tekniken myggor?
Moskitofree är också helt ofarligt för myggor, som också är viktiga för ekosystemet och en oumbärlig länk i näringskedjan.
Har Moskitofree-tekniken testats i laboratorium?
För att validera och verifiera Moskitofrees effektivitet genomförde vi en rad laboratorietester. Det prov som beaktas assimileras till ”burtestet”. Denna test har definierats av WHO och antagits som referens av europeiska länder för att mäta myggmedels verkningsmedels effektivitet. Burtestet är det mest extrema testet eftersom det kräver förhållanden som inte är normal exponering för myggor. Myggor är hungriga två dagar före experimentet, är 50 i en bur 40 cm x 40 cm och är alla honor. Resultaten kunde påvisa en säkerställd effektivitet av Moskitofree-tekniken.
Fungerar det med ultraljud? 
Absolut inte, vår teknik bygger på principen om dielektriska barriärutsläpp. Denna teknik använder inte ultraljud.

VÅRA PRODUKTER

Vad är autonomin i dina anti-myggprodukter?
En fullt uppladdat enhet har en batteritid på 11 timmar (Travel) – 24 timmar (Forever) – 32 timmar (Family). Varje enhet har en laddningstid på 4 timmar.
Måste jag köpa påfyllningar eller patroner utöver enheten?
Våra enheter kräver inte påfyllningar eller patroner, du behöver inte köpa förbrukningsvaror utöver enheten.
Vad händer om jag täcker till utgångarna på min Moskitofree enhet?
Om du täcker för generatorernas utgångar till din Moskitofree produkt så kommer det inte längre att vara effektivt! Precis som om du skulle täppa till utblåsningen på din luftkonditionering, skulle du inte känna den kylda luften.
Hur lång är produktgarantien?
Alla våra Moskitofree produkter har en lagstadgad garanti på två år.
Kan jag använda Moskitofree Family när den laddas?
Till skillnad från Forever och Travel kan du använda vår Moskitofree Family myggmedel när den laddas, utan att påverka dess effektivitet.
Kan Moskitofree fungera i regnet?
Vårt nuvarande produktsortiment fungerar inte bra i regnväder. Men vårt forsknings- och utvecklingsteam har tagit hänsyn till detta för utvecklingen av våra framtida produkter.