ELIMINERAR UPP TILL 99%

AV CORONAVIRUSET I LUFTEN

FÖR HÄLSOSAM, REN LUFT, ÖVERALLT

Moskitofree Distribution presenterar Aeriashield, testat av Institut Pasteur De Lille, för att bekämpa mänskliga coronavirus.

En teknik som också påverkar kvaliteten på den luft vi andas in.

Med Covid-19 är barriärer och hälsoåtgärder viktiga för att undvika trängsel i vårdavdelningar och sjukhus. Innan vi får mer fakta om detta virus och dess möjliga behandlingar, måste vi prioritera alla möjliga förebyggande handlingar. Coronavirus överförs huvudsakligen av droppsmitta från nysningar och hosta som sprids av den smittade personen till hans omgivning.

Den 6 juli 2020 uppmanade en grupp av 239 internationella forskare hälsovårdsmyndigheter runt om i världen och i synnerhet Världshälsoorganisationen (WHO) att erkänna att det nya coronaviruset kan spridas genom luften väl över två meter.

Moskitofree-tekniken skyddar inte bara mot myggor, utan påverkar också luftkvaliteten. Tekniken som används för Moskitofree genererar verkligen negativa joner, kända för att ha en beprövad anti-förorenande, antiviral och bakteriedödande verkan.

TOTALT
OFARLIGT

ANTIVIRALT
SKYDD

UPPLADDNINGSBAR
MICRO-USB

VETENSKAPLIGT PARTNERSKAP

TESTAT AV PASTEUR-INSTITUTET I LILLE
En teknik testad i laboratoriet, i samarbete med Institut Pasteur de Lille, som varit i spetsen för kampen mot infektionssjukdomar i över ett sekel.
Doktor Michèle Vialette, chef för den mikrobiologiska säkerhetsenheten och ansvarig för högsäkerhetslaboratoriet vid Pasteur Institut i Lille, övervakade testerna på Aeriashield-enheterna.
Aeriashield by Moskitofree-enheten, testad av Institut Pasteur de Lille, eliminerar på 5 minuter 99% av det humana coronaviruset HCoV-229E under laboratorieförhållanden (95,8% på 10 minuter för Aeriashield-familjen) *. Det humana coronaviruset HCoV-229E är ett annat coronavirus men från samma familj som den aktiva substansen som orsakar COVID-19, SARS-CoOV2.
* ett slutet utrymme 1,4 m³ utan luftförnyelse
Moskitofree Distribution presenterar Aeriashield, testat av Institut Pasteur de Lille, för att bekämpa mänskliga koronavirus.
Efter dessa extremt positiva resultat undertecknades ett samarbetsprotokoll med Institut Pasteur de Lille för att ständigt förbättra våra produkter och lansera den globala distributionen av Aeriashield – nu med antivirala, antibakteriella och anti-mygga egenskaper som kan bli ett effektivt skyddande komplement mot andra stammar av coronavirus, såsom Covid19.

Vårt produktsortiment

AERIASHIELD FAMILY

Aeriashield Family fungerar utan bekämpningsmedel eller kemikalier. Placerad på ett bord skyddar den dig upp till 15 m² från coronavirus i luften och skyddar dig också mot myggor.

AERIASHIELD TRAVEL

Aeriashield Travel kan bäras runt halsen och skyddar dig upp till 5 m² från coronavirus i luften. Enheten kan även ställas på ett bord eller bäras i bältet, den skyddar dig på samma sätt mot myggor både inomhus och utomhus.

Aeriashield by Moskitofree-enheten, testad av Institut Pasteur de Lille, eliminerar på 5 minuter 99% av det humana coronaviruset HCoV-229E under laboratorieförhållanden (95,8% på 10 minuter för Aeriashield-familjen) *. Det humana coronaviruset HCoV-229E är ett annat coronavirus men från samma familj som den aktiva substansen som orsakar COVID-19, SARS-CoOV2.

* ett slutet utrymme 1,4 m³ utan luftförnyelse.